4) "Det är djurplågeri att kastrera katter..."

Omtanke eller djurplågeri?

Varför skulle det vara djurplågeri att kastrera just katter?
Är det då inte lika mycket plågeri att kastrera tjurar (= oxar), hästar (= valacker), grisar (ja det blir bättre fläsk på dem då), kaniner, hundar, MÄNNISKOR (= tex eunucker, kastratsångare m.fl.) med flera????

Till skillnad från människan finns det inga djur (utom möjligen vissa schimpanser) som har sex för nöjes och njutningens skull. De använder sex ENDAST för att fortplanta sig! För katter är det inte ens smärtfritt, varken för honan eller hanen.
En katt som är fertil har inte tid att varken äta eller sova ordentligt, och därför är de ofta mycket magra. Medan en katt som är kastrerad verkligen har tid att njuta av livet och det goda.

Gör era katter, era grannar och er själv en tjänst - kastrera katten. Om ni inte har för avsikt att ta på er allt extra ansvar och besvär, som det innebär att hålla avelsdjur, för med sig.
Om alla kattägare skulle ta lite mera ansvar för sina djur och kastrera dem, så skulle problemen med oönskade kullarna bli nästan obefintliga. Dessa stackars sommarkatter skulle bli färre och kanske problemet till och med försvinna nästan helt. Många sommarkatter är sådana som har fötts i villt tillstånd och när de blir bortmotade av mamman så söker de sig till andra (framför allt människor) som kan ta hand om dem.
(Länk till "En lösning på lösspringande katter?")

Motiveringen i stil med att "jag vill inte ingripa mot naturen" och "det är djurplågeri" håller inte i dagens upplysta samhälle!!!!

  • Hade vi ett "naturligt vilt" kattbestånd, skulle vi inte ha fler katter än rävar max 10 vuxna och några få årskullar per kvadratmil.
  • Förutom vissa apor, har djur en helt annan typ av sexualdrift/liv än människor.
  • Bl a i USA kastrerar man också hundar, numera även i Sverige. Kastrering sker även av hästar (valack), nötkreatur (oxe), grisar, höns, ankor, kaniner mm. Förr i tiden även av människor. Varför göra undantag med katten??
  • Blir katterna för många leder det till en sanitär olägenhet och hälsovårdsnämnden tvingas ingripa.
  • Det är djurplågeri att hålla en katt instängd utan möjlighet att tillfredsställa sin sexualdrift.

Honkatten kan visserligen få p-piller. Men det leder allt för oftast till att hon får cancer - juvertumörer. Låter man okastrerade katter löpa lösa kommer honkatter att fara illa av för täta (och av ägaren oönskade) kullar. Hankatten kommer att ställa till med ofog - urinmarkera, och sätta ännu fler oönskade ungar till världen. Under tiden som de arma katterna försöker tillfredsställa sin drift löper de ständigt risk att skadas eller dödas.

Många tror att kastrerade katter är lika med en tjock och slö katt. Så är inte alls fallet. Snarare tvärtom i de flesta fall. En kastrerad katt blir oftast mer lekfull och sällskaplig. Dessutom får de en bättre allmänkondition och tjockare päls. Varför blir då många kastrerade katter tjocka? Jo, när de inte längre måste slösa så mycket energi på att vara fertila, så kan de gå upp i vikt. Ägaren måste då ta sitt ansvar och byta foder, till light-varianten. Lightfodret är till för att hålla vikten, inte för att banta katten! Måste katten banta finns det specialfoder hos veterinären.

Några ord om Kastrering kontra sterilisering.

Många tror att man kastrerar en hane och steriliserar en hona. Så är inte fallet, det är två helt olika sorters operationer. Sterilisering kan man göra av både hanar och honor av alla arter inklusive människan. Man kan alltså sterilisera en hankatt och kastrera en honkatt!
Vid sterilisering klipper man helt enkelt av äggledare respektive sädesledare. Men könsdriften finns kvar, den kan bara inte producera ungar!
Kastrering innebär att man tar bort allt - testiklar respektive äggledare och livmoder. Då försvinner könsdriften så gott som helt.
Så de flesta vill egentligen kastrera honkatten när de säger sterilisera till veterinären. Var lugn! Så gott som alla veterinärer är väl medvetna om detta lilla missförstånd, och kastrerar i alla fall.

Kastrering av hankatt

Ett enkelt ingrepp som tar bara några minuter, och utförs antingen under narkos eller lokalbedövning. Hankatten bör vara färdigutvecklad, inte bara till växten utan också till psyket dvs minst 10 månader. Hankatten hämtar sig snabbt efter operationen, och är ungefär som vanligt dagen efter. Hormonförändingen tar ca 1 månad, och under tiden kan hankatten fortfarande bära på fertila spermier och visa vanligt hankattsbeteende. Komplikationer till följd av kastrering är mycket sällsynta.

Kastrering av honkatt

Det är en lite större operation än för hankatten. Vanligtvis sys det 4-5 cm långa såret igen med 3-4 stygn. Återhämtningen efter narkosen tar ungefär ett dygn. Tyvärr måste honan gå med tratt eller krage runt halsen, för att hon inte ska slita i stygnen (en del tillverkar en kroppsstrumpa som är mindre förnedrande för katten). Stygnen ska tas bort ca 10 dagar efter operationen. Även hos honan tar hormonomställningen ca 1 månad.

När katten ändå är nersövd

Passa på att ID-märka katten med microchip och/eller öronmärkning och registrera den hos registerhållaren Svenska Kennelklubben. Så om olyckan är framme att katten kommer bort, så kan man hitta ägaren genom registret, som både polis och länsstyrelse har tillgång till.

V.v respektera upphovsrättslagen! Fråga mig först innan du kopierar min text.


Tillbaka Nästa fråga


© MiKa CattAgora.se